Copyright Nederlands johanniels.com

De foto's, afbeeldingen en teksten op deze website zijn allemaal het intellectueel eigendom van Johan Niels Kuiper, fotograaf en tekstschrijver te Assen, Drenthe, Nederland. De foto's die van andere websites (zoals Flickr.com) zijn ingelinkt, zijn eveneens intellectueel eigendom van Johan Niels Kuiper, tenzij anders vermeld. De enige uitzondering hierop geldt voor de foto's en afbeeldingen die op Flickr.com (hetzij in mijn albums, hetzij in groepen) zijn geplaatst met een Creative Commons licentie. Deze zijn onder strikte voorwaarden vrijgegeven voor algemeen gebruik voor niet-commerciële doeleinden.

 

Wanneer ik constateer (of anderen constateren en mij dit ter kennis brengen) dat foto's of teksten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mijnerzijds zijn gebruikt voor zakelijke of particuliere doeleinden, online dan wel offline, hetzij in print of digitaal, dan wordt dit conform de kennisgeving in dit schrijven, beschouwd als een impliciete aanvraag voor een éénmalige distributie-licentie. De kosten van deze licentie zijn EUR 3.000,00. Eventuele BTW hierover te betalen zal voor rekening van de licentie-aanvrager worden gebracht.

 

De licentie wordt per omgaande schriftelijk verstrekt, hetzij in brief dan wel in een e-mail. Een kopie van de 'aanvraag' voor de distributielicentie (oftewel het bewijs van de gekopieerde tekst of foto), alsmede een verwijzing naar deze tekst op de website wordt bijgeleverd.

De licentie-verstrekking is onherroepelijk en kan niet ongedaan worden gemaakt door de 'aanvraag' in te trekken, c.q. de gekopieerde tekst of foto te verwijderen. Weigering om te betalen zal worden gevolgd door een incasso-traject mijnerzijds, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief wettelijke rente, betekening van de vordering, en juridische procedures, voor rekening van de licentie-aanvrager zullen worden gebracht.

johanniels.com fotografie, redactie en trainingen | Alle rechten voorbehouden. Zonder toestemming kopiëren of reproduceren van de inhoud van deze site en haar sub-sites is verboden. Logo, merk, beeldmerk, foto's en illustraties, teksten en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de rechthebbende.

 

johanniels.com is een geregistreerde handelsnaam van Johan Niels Kuiper. Op alle activiteiten van johanniels.com zijn op deze website gepubliceerde Algemene Voorwaarden van kracht. Daarnaast kunnen specifieke afspraken tussen uzelf en johanniels.com, indien opgenomen in offertes en opdrachten van kracht zijn.

 

Registratienummer KvK: 59648821

 

BTW-nummer: NL193986498B01

 

Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 3428 70

 

BIC/SWIFT: INGBNL2A

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en samenwerkingen die worden aangegaan door Johan Niels Kuiper, handelend onder de bedrijfsnaam johanniels.com, te Assen.

Op alle documenten die door bovengenoemde natuurlijke en rechtspersoon worden verstrekt en waarbij sprake is van 'Algemene Voorwaarden', zijn de hieronder geplaatste artikelen van kracht.