Regelmatig kom je ze nog tegen, oude artikelen op het internet die nog altijd worden gelinkt, gedeeld, geciteerd en soms zelfs geplagieerd. Soms is het onderwerp eerder een slachtoffer van wat erin geschreven staat, hoewel het aantal artikelen dat op die manier een blok aan het been is inmiddels wel afneemt omdat zoekmachine Google de gelegenheid biedt om onwelgevallige artikelen te laten verdwijnen uit de zoekresultaten.

Vaker zijn het artikelen waaruit blijkt dat de schrijver goede kennis van zaken heeft over het onderwerp, of waaruit blijkt dat het onderwerp (een ondernemer, een bedrijf, een nieuwe dienst etc.) capabel, energiek, toekomstgericht of noem maar op is.

Zulke artikelen zijn een uithangbord voor degene die erin ten tonele wordt gevoerd. Een positief artikel kan jarenlang voor een positieve boost van netwerk en zaken zorgen! 

Een (klein en incompleet) overzicht van de aspecten die ervoor zorgen dat een artikel langdurig in uw voordeel werkt.

 

Een oprechte inhoud en een positieve boodschap

Een boodschap zonder negativiteit wordt vaker weer teruggelezen en gedeeld door zakenrelaties, klanten en geïnteresseerden. Positiviteit straalt ook af op de schrijver of de geïnterviewde. En als positiviteit geen optie is, wees dan oprecht.

Positiviteit en oprechtheid oogsten waardering van de lezer. Zoals in dit artikel in NRC Handelsblad, 'Probeert u het eerst zelf nog even'. Géén positief verhaal, da's zeker. Maar wel een oprecht verhaal. Geen reden om in een artikel de zaak mooier voor te doen dan hij is, maar wanneer je ontwikkelingen 'de put in praat' gaat dit ten koste van je geloofwaardigheid en van je goede reputatie.

 

 

Goede quotes

Goede quotes zijn quotes die compact zijn en die in het geheugen blijven hangen. Een goede quote kan door een ander makkelijk worden geciteerd. Sommige quotes zijn iconisch geworden. 'Peace in our time' van Chamberlain bij terugkomst op Engelse bodem na gesprekken met Hitler is er zo één. En wie zei er 'Ich bin ein Berliner', of 'A small step for one man but a big step for mankind'? Een goede quote blijft plakken aan de persoon die hem sprak en overstijgt soms zelfs de persoon. 'Ladies and gentlemen, we got him', sprak een Amerikaanse woordvoerder wiens naam in Europa niet alom bekend is, toen Saddam Hoessein was gevonden. Dus nee, dat was géén quote van Barack Obama over Bin Laden!

Sprekers zijn tegenwoordig meer bedreven in 'sound bites', korte one-liners die goed klinken en die kunnen worden gebruikt in allerhande media, teksten, video of podcasts. Een ondernemer doet er goed aan een aantal van dergelijke one-liners paraat te hebben om een verhaal mee te starten of af te ronden. En als je ze dan toch hebt, passen ze ook perfect in een goed artikel!

 

Visie en vertrouwen

Een artikel aan de vooravond van een 'sprong voorwaarts' is bij uitstek geschikt om een visie op een ontwikkeling te geven. Het is géén voorspelling, waaraan de schrijver of geïnterviewde zich later een buil kan vallen, mits het maar goed geschreven is. 

Internetjournalist Fransisco van Jole voorspelde aan het begin van de jaren '90 een positieve revolutie in de werkelijke wereld met de komst van het internet. Het wereldwijde dorp zou eindelijk waarheid worden en mensen zouden meer begrip voor elkaar krijgen, waardoor conflicten en vooroordelen zouden verdwijnen.

Kreeg hij gelijk? Nee. De commercie maakte zich meester van het internet, terreurgroepen gebruiken het als favoriet communicatiekanaal en overheden censureren onwelgevallige informatie terwijl ze de eigen burgers onder een vergrootglas houden. Maar voor de reputatie van Van Jole leverde dit alles geen schade op, zijn uitspraak wordt ook vandaag de dag veelvuldig geciteerd als het gaat om de (ongewenste) ontwikkelingen op het internet. Tegenwoordig is hij eindredacteur van de Vara-website Joop.nl.

Durf een vergezicht te beschrijven, als je dit hebt. Ook als later blijkt dat zaken zich heel anders ontwikkelden, zul je erom worden gewaardeerd!

 

Actief geschreven

Een goed artikel leest voor degene die erin geïnteresseerd is ook als een spannend boek. Dat bereik je door te schrijven vanuit een tempo en het vereist een visie vooraf. Een artikel dat vooral informatie overdraagt en een onderwerp behandelt waarvan de lezer verwacht dat het een 'snel' onderwerp is (media, technologie, nieuws, innovatie), heeft een ander tempo dan een artikel over maatschappelijke ontwikkelingen, psychologie, onderwijs of kunst. Dat is vaak beschouwender en heeft daarom ook een andere 'tone of voice' nodig.

 

Kennis van zaken

Als ondernemer heb je kennis van je product en van je klanten. Maar wie ook kennis heeft van de markt en van de ontwikkelingen in die markt, is bij uitstek geschikt om in een artikel daarover te vertellen!

Kijk bijvoorbeeld naar de post over de ontwikkelingen op het gebied van winkelvastgoed in dit blog van Tadek Solarz. Hierin geeft hij een goed overzicht van de huidige stand van zaken in retailvastgoed en laat ook duidelijk zien dat hij weet waar de belangen van partijen in dit krachtenveld liggen. Een artikel als dat van Solarz laat een gevoel achter van deskundigheid en zal aan zijn imago van deskundigheid bijdragen.

 

Vernieuwende technologie of inzichten

Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd lezenswaardig. Lezers worden graag meegenomen in een vergezicht op een 'brave new world' waarin kansen en mogelijkheden worden geschetst. 

 

Een pakkende kop

Spreekt eigenlijk voor zich. Maar is niet altijd zo makkelijk als je wel denkt. We zijn gewend om koppen boven artikelen te zien maar toen dagbladen nog het voornaamste nieuwskanaal waren (en grote oplages hadden), waren bij landelijke bladen journalisten in dienst die op de redactie als professioneel koppenmaker werkten. Oftewel, niet iedereen kan het, zelfs niet als je zelf de schrijver van het artikel bent. Tegenwoordig is de druk er wel wat af omdat ruimte op het internet niet meer zo beperkt als in krnatenkolommen, maar teveel ruimte levert evenzogoed soms slechte koppen op...

 

Goede foto's

Laat een goed artikel ook van een goede foto voorzien. Een foto uit de oude doos is óók een plaatje bij een praatje, maar een foto die het artikel aanvult is zoveel beter. Een goede foto laat een geïnterviewde in zijn 'natuurlijke habitat' zien, een kantoor of een overleg of een publieke gebeurtenis of achter een spreekgestoelte. Als fotograaf zoek ik een beeld dat hetzelfde uitstraalt als wat het artikel beoogt te zenden. Ik toon een bedrijfsproces of een nieuwe locatie of noem het maar op met goede scherpte, goed licht en een goede compositie. Een foto die voor de gelegenheid is gemaakt kost weliswaar méér dan die foto uit de (digitale) oude doos, maar is veel krachtiger, mits met kennis en kunde gemaakt.